Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Novoročný koncert 24.1.2019 - Koncerntá sála ZUŠ
Po odznení poslednej skladby bola žiakom, ktorí sa zúčastnili projektu pre Snow Paradise Veľká Rača odovzdaná zaslúžená odmena.