Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Žiacky koncert 22.11.2018 - koncertná sála ZUŠ