Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Výchovný koncert v ZŠ s MŠ Čadca - Horelica 7.6.2019