Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Výchovné koncerty 28.5.2019 - ZŠ s MŠ Čierne 
28.5.2019 sa odohrali dva výchovné koncerty pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ s MŠ Čierne. Učiteľom školy ďakujeme za dozor a vytvorenie príjemnej atmosféry a pani riaditeľke PadDr. Ingrid Koperovej za výbornú spoluprácu  a prenájom priestorov.