Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Slovensko spieva koledy 12.12.2019 - Čadca  (foto:Rudolf Kuljovský)