Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Mikulášsky koncert 6.12.2018 - koncertná sála ZUŠ