Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Klavírna prehliadka žiakov klavírneho oddelenia ZUŠ - 6.6.2019 - koncertná sála ZUŠ