Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadcakajsdakj