Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Úspech našich žiakov na Festivale komornej hudby ZUŠ J. Potočára Čadca 2019 - koncertná sála ZUŠ J. Potočára (foto: V. Adámek)