Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Výtvarný odbor
Výstava žiackych prác ZIMA 2018 - p. uč. Ďurniková