Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Ocenení účastníci medzinárodného festivalu ČADCAPOP 2019


Odborná porota

Mgr. Radoslav Nekoranec;
 Tereza Mašková
(finalistka Superstar 2018);

 Peter Mestický, DiS. art.; Viera Sojčáková, Dis. art.; 
PaedDr. Jaroslav Velička
Vo štvrtok 25. apríla 2019 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnil nultý nesúťažný ročník Medzinárodného festivalu populárnej hudby ČADCAPOP 2019. Organizátorom tohto podujatia bola Základná umelecká škola  na Ul. M. R. Štefánika v Čadci pod záštitou Mesta Čadce  a v spolupráci s Domom kultúry v Čadci....
...čítať viac...
Žiaci si prevzali nasledujúce ceny:
Cena mesta
Michaela Martykanová
CVČ Skalité
Cena vedúceho oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ v Čadci
Klára Lofajová
ZUŠ P. M. Bohúňa - Dolný Kubín
Cena poroty
Michal Gabriel Muška
ZUŠ L. Árvaya - Žilina
Cena za autenticitu interpretačného prejavu
Dominika Rovňanová
ZUŠ M. R. Štefánika - Čadca
Cena za inštrumentálne predvedenie piesne
Michal Zborovan
ZUŠ  Turzovka
Cena za originálnu inštrumentáciu piesne v rámci zoskupenia
Sllza
SZUŠ Lietavská lúčka
Cena za osobité poňatie interpretácie piesne
Vokálna skupina
ZUŠ M. R. Štefánika - Čadca
Cena za propagáciu pôvodnej piesňovej tvorby
Nikola Mravcová
ZUŠ M. R. Štefánika - Čadca
Čestné uznanie
Adela a Aneta Kubánkove
ZUŠ M. R. Štefánika - Čadca
Čestné uznanie
Adam Gajdičiar
ZUŠ  Turzovka
Čestné uznanie
Miroslav Galgánek a Alžbeta Babiarová
ZUŠ  Krásno nad Kysucou
Čestné uznanie
Nina Kavacká
ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Čestné uznanie
Michal Adamica a Martin Vrúbeľ
ZUŠ M. R. Štefánika - Čadca
Čestné uznanie
Michal Adamica
ZUŠ M. R. Štefánika - Čadca
Čestné uznanie
Daniela Urbánková
ZUŠ M. R. Štefánika - Čadca
Čestné uznanie
Jakub Pastva
ZUŠ M. R. Štefánika - Čadca
Žiakom ďakujeme za účasť, ich pedagógom za správne vedenie a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti.