Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Absolventský koncert a slávnostné odovzdávanie vysvedčení absolventom výtvarného a hudobného odboru 30.5.2019 - koncertná sála ZUŠ 
Absolventi - výtvarný odbor Absolventi - hudobný odbor